Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку

 

 


Запорізька міська громадська організація «Істина»

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРАВОВЕ ЖИТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

м. Запоріжжя, 22-23 листопада 2013 р.

Загальна інформація

Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану юридичної науки в Україні та світі з залученням зусиль молодих науковців з усіх куточків України та зарубіжних держав, які займаються дослідження усіма без виключення галузями юридичної науки.

До участі в міжнародній конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці юридичних факультетів ВНЗ та юридичних ВНЗ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері права.

Форма проведення: заочна

Мова конференції: українська, російська, англійська.

В рамках конференції планується робота наступних секцій:


1. Історія та теорія держави та права, філософія права;
2. Конституційне право, міжнародне публічне право;
3. Цивільне право та процес, сімейне право, житлове право, міжнародне приватне право;
4. Господарське право та процес;
5. Трудове право, право соціального забезпечення;
6. Екологічне, земельне, аграрне право;
7. Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;
8. Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія;
9. Кримінальний процес, криміналістика.Реєстрація

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, до 21 листопада 2013 року (включно) мають заповнити заявку на участь на сайті ЗМГО «Істина» та надіслати електронною поштою до організаційного комітету наступні документи:
1) тези доповіді;
2) відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок
Наприклад: Коваленко_Тези, Коваленко_Внесок
Електрона адреса: istina.pravo@gmail.com

Вимоги до тез доповіді

• Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)
• Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний. Наприклад:
Пріоритети реформування податкового законодавства України

• Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора, повна назва установи, де навчається автор: шрифт Times New Roman №12.
Наприклад:
Коваленко Сергій Борисович,
студент юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка

• Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
• Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [4, с. 89].
• Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Організаційний внесок

 

Організаційний внесок становить 80 грн. для учасників з України та 15 доларів для учасників з інших держав.
Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції.
Збірник буде надісланий до 7 грудня 2013 року на поштову адресу учасників, вказану у заявках, при відсутності додаткової плати за поштову пересилку збірника.

Порядок сплати організаційного внеску


ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ (80 ГРН.)

Організаційний внесок необхідно надіслати на транзитний рахунок 29248150000006 в АКБ «Укрсоцбанк»
• МФО 300023
• код ОКПО 00039019
• Призначення платежу: Поповнення СКР № 26259996003310 Сопін Артем Станіславович
Перерахунок організаційного внеску можна зробити в відділенні будь-якого банку в Україні.

ДЛЯ УЧАСНИКІВ З ІНШИХ ДЕРЖАВ (15 ДОЛАРІВ)

Учасникам конференції з інших держав необхідно оплатити організаційний внесок за допомоги міжнародної системи грошових переказів – Migom (www.migom.com). Оплату необхідно здійснити на Сопіна Артема Станіславовича.


Координати організаційного комітету


Запорізька міська громадська організація «Істина»
вул. Лермонтова 19, м. Запоріжжя, 69005
Телефон: 095 440 91 76
Електронна адреса: istina.pravo@gmail.com
Сайт: www.istina-zp.org.ua